Share To Facebook Share To Twitter
產品型號 : 直立式吸塵器
規格
型 號 RX380 RX450 RX500
吸塵馬力 [w] 750 750 750
滾刷馬力 [w] 180 200 200
工作寬度 [ " ] 15 18 20
集塵容量 [lit] 4 4 4
電 力 [v-hz] 110-60 110-60 110-60
電線長度 [mt] 10 10 10
重量 [Kg] 7.7 8 8.2
產地 義大利 義大利 義大利
操作影片


集塵紙袋 / 布袋安裝注意事項活性碳過濾綿更換清潔 / 更換滾刷清潔 / 保養滾刷馬達過濾海綿馬達/滾刷拆解示範拆解